Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
Politica de confidentialitate
Termeni și condiții

Termeni și condiții (T&C)

https://www.astronwatch.ro/ - valabil din data de 01.05.2021

 

Preambul

Bine ați venit în magazinul nostru online! Vă mulțumim că ne acordați încredere prin cumpărarea produselor noastre.

Dacă aveți întrebări în legătură cu Termenii și Condițiile prezentate, cu utilizarea magazinului online, cu produsele comercializate pe site, sau cu procesul de cumpărare, vă rugăm să ne contactați.

Înainte de finalizarea comenzii, vă rugăm să citiți cu atenție Termenii și Condițiile de mai jos, deoarece odată cu finalizarea comenzii Dumneavoastră acceptați integral clauzele incluse în documentul de față!

Vă informăm că prin utilizarea magazinului online https://www.astronwatch.ro/  Dumneavoastră acceptați că ați luat la cunoștință Termenii și Condițiile (în continuare T&C) prezentate mai jos,  întocmite pe baza legislației aferente din Ungaria (Ptk. 2013. évi V. törvény 6:77-6:81.§)

Limba oficială a magazinului online și implicit a documentului prezent este limba maghiară. Traducerea în limba română a fost făcută cu scopul de a facilita și permite accesul persoanelor române la produsele și serviciile magazinului nostru online.

Acceptarea Termenilor și Condițiilor se efectuează exclusiv în mod electronic. Contractele reglementate în acest fel - în conformitate cu legislația aferentă din Ungaria - sunt contracte încheiate între părți aflate la distanță. Prin urmare, contractele și tranzacțiile încheiate pe baza T&C prezente nu se califică drept contracte scrise și nu sunt înregistrate de Vânzător.

 

Datele operatorului:

 • Denumire firmă: Astron Kft.
 • Sediu: 6237 Kecel, Császártöltési u. 7. Ungaria
 • Autoritatea de înregistrare: Tribunalul Kecskemét
 • Număr de înregistrare companie: 03-09-107671
 • Cod fiscal: 11877756-2-03
 • Cod fiscal intracomunitar (UE): HU11877756
 • Reprezentant: Anett Városi
 • Număr de telefon: +36306263106
 • Limba oficială: magiară (cu traducere în română)
 • E-mail: romanian@astron-watch.com
 • Site web: https://www.astronwatch.ro/
 • Număr cont bancar: IBAN: HU 70  11732136–20008220–00000000

SWIFT: OTPVHUHB

 

Informații despre furnizorul de găzduire

 • Nume: UNAS Online Kft.

Sediul central: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact: unas@unas.hu

Site: unas.hu

 • Nume: 3in1 Hosting Bt.

Sediul central: 2310 Szigetszentmiklós Forrás u. 12.

 

 

Definiții și termeni

 • Părți – Vânzătorul și Cumpărătorul împreună
 • Consumator: o persoană fizică care acționează în afara profesiei sale, a activității independente sau a afacerii sale
 • Contract de consumator: un contract în care unul dintre părți se califică ca consumator
 • Website: pagina web prezentă, care este utilizată pentru încheierea contractului
 • Contract: un contract de vânzare încheiat între Vânzător și Cumpărător, prin intermediul magazinului online sau alte mijloace de comunicare electronică
 • Dispozitiv de comunicare între persoane aflate la distanță: un dispozitiv adecvat pentru exprimarea consimțământului asupra încheierii unui contract între părți aflate la distanță. Un astfel de dispozitiv include în special afișarea formular adresat sau neadresat, scrisoare standard, reclama publicată în produsul de presă cu formularul de comandă, catalogul, telefon, fax și dispozitiv cu acces la internet.
 • Contract încheiat la distanță: contractul de vânzare-cumpărare încheiat între Vânzător și Cumpărător, fără prezența fizică simultană a părților implicate, folosind dispoyitive de comunicare între persoane aflate la distanță.
 • Produs: toate bunurile mobile oferite spre vânzare pe site, care fac obiectul contractului.
 • Companie: o persoană care acționează în cursul profesiei sale, al activității independente sau al afacerii
 • Cumpărător / Dvs.: persoana care încheie contractul care face o ofertă de cumpărare prin intermediul site-ului web
 • Garanție: în cazul contractelor încheiate între un consumator și o companie (în continuare: contract de consumator) Conform Codului civil din Ungaria exista,
 1. o garanție dată pentru executarea contractului, pe care întreprinderea și-o asumă în mod voluntar în plus sau fără obligația sa legală de a executa contractul în mod corespunzător și
 2. garanție legală

 

Legislația aferentă

Contractul încheiat pe baza legislației aferente din Ungaria, publicată în următoarele acte juridice:

 • Legea CLV. din 1997 privind protecția consumatorilor
 • Legea CVIII din 2001 privind serviciile de comerț electronic, precum și societatea informațională, cu privire la anumite aspecte legate de serviciile conexe
 • Legea V din 2013 privind Codul Civil
 • Ordonanța Guvernamentală 151/2003. (IX.22.) cu privire la garanția obligatorie pentru bunurile de consum durabile
 • Ordonanța Guvernamentală 45/2014. (II.26.) cu privire la regulile detaliate ale contractelor între consumator și întreprindere
 • Decretul Ministerului Economiei Naționale (NGM) 19/2014 (IV.29.) privind lucrurile vândute în cadrul unui contract între un consumator și o companie
 • reguli de procedură pentru tratarea garanției și a cererilor de garanție referitoare la
 • Legea LXXVI. din 1997 privind drepturile de autor
 • Legea CXX. din 2011 privind dreptul la autodeterminare a informatică și libertatea informației
 • REGULAMENTUL (UE) 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018 privind prevenirea geoblocării nejustificate și a altor forme de discriminare bazate pe cetățenia sau naționalitatea, domiciliul sau sediul clienților pe piața internă și de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 2006/2004 și (UE) 2017/2394, precum și a Directivei 2009/22/CE
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)

 

Acceptare și aplicare Termeni și Condiții

Conținutul contractului încheiat între noi – pe lângă prevederile legislației obligatorii aferente – este încheiat pe baza prezentului document Termeni și Condiții (în continuare: T&C). În consecință, include drepturile și obligațiile dvs. și ale noastre, condițiile de încheiere a contractului, termenele limită, condițiile de livrare și plată, normele de răspundere și exercitarea dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului web, care nu sunt incluse în aceste T&C, pot fi disponibile pe site sub diferite forme. Înainte de finalizarea comenzii dvs. aveți obligația de a lua la cunoștință și a accepta prevederile T&C prezente.

 

Limba și forma contractului

Limba contractelor acoperite de aceste Termene și Condiții este limba maghiară. Traducerea în limba română NU garantează o traducere profesională. Traducerea reprezintă propiretatea firmei Astron Kft. și a fost realizată de echipa firmei cu scopul de a ajuta înțelegerea prevederilor prezentului document.

Contractele care intră sub incidența prezentelor T&C nu se califică drept contracte scrise, și nu sunt înregistrate de Vânzător.

Prețuri

Prețurile sunt în HUF, RON sau EUR și includ 27% TVA.

 

Nu se poate exclude faptul că Vânzătorul poate modifica prețurile din motive de politică comercială. Modificările de preț nu se aplică contractelor deja încheiate. În cazul în care Vânzătorul a indicat în mod incorect prețul și a primit o comandă pentru produs, dar părțile nu au încheiat încă contractul, Vânzătorul va acționa pe baza clauzei „Procedură preț greșit” din T&C.

 

Procedură în caz de preț greșit

Următoarele cazuri sunt în mod evident prețuri cotate incorect:

 • preț 0 HUF/RON/EUR,
 • prețul redus, dar indicând incorect reducerea (de exemplu, în cazul unui produs cu un preț de 1.000 HUF, cu reducere de 20% oferit la 500 HUF).

 

În cazul unui preț greșit, Vânzătorul va oferii Cumpărătorului posibilitatea de a achiziționa produsul la prețul corect, informație în posesia căreia Cumpărătorul poate decide dacă vrea să comande produsul la un preț corect sau să anulează comanda fără nici o consecință juridică adversă.

Opțiuni de tratare și executare a reclamațiilor

Datele de contact pentru reclamațiile consumatorului cu privire la produs sau la activitățile vânzătorului sunt după cum urmează:

 • Tel: +36306263106
 • Internet: https://www.astronwatch.ro/
 • E-mail: ugyfelszolgalat@astronora.hu

 

Consumatorul poate comunica Vânzătorului verbal sau în scris o reclamație referitoare la conduita, activitatea sau omisiunea unei persoane care acționează în interesul sau în beneficiul companiei în legătură directă cu distribuția sau vânzarea de bunuri către consumatori.

Compania trebuie să investigheze și după caz să rezolve imediat reclamația comunicată verbal. În cazul în care consumatorul nu este de acord cu gestionarea reclamației sau nu este posibil să se investigheze reclamația imediat, compania trebuie să întocmească un proces verbal cuprinzând subiectul reclamației și punctul de vedere al companiei, și să furnizeze o copie consumatorului la fața locului. În cazul unei reclamații verbale făcute prin telefon sau alt serviciu de comunicație electronică, procesul verbal va fi trimis consumatorului în termen de 30 de zile - conform dispozițiilor referitoare reclamației comunicate în scris – împreună cu răspunsul companiei. Privind alte aspecte, se procedează conform dispozițiilor referitoare reclamației comunicate în scris.

Întreprinderea va răspunde în scris la reclamația scrisă, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia și ia măsuri pentru comunicarea acesteia, cu excepția cazului în care se prevede altfel printr-un act direct aplicabil al Uniunii Europene. Un termen mai scurt poate fi stabilit prin doar legislație, un termen mai lung prin act legislativ. Dacă respinge reclamația, întreprinderea trebuie să motiveze poziția sa. Întreprinderea are obligația să acorde un  număr unic de identificare reclamației verbale comunicată prin telefon sau prin alt serviciu de comunicație electronică.

 

Înregistrarea plângerii trebuie să cuprindă următoarele:

 1. numele și adresa consumatorului,
 2. locul, ora și modul de depunere a reclamației,
 3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, o listă de documente și alte dovezi prezentate de consumator,
 4. o declarație a companiei cu privire la poziția sa cu privire la reclamația consumatorului, în cazul în care este posibil să se investigheze reclamația imediat,
 5. semnătura persoanei care a întocmit procesul-verbal și semnătura consumatorului, cu excepția unei plângeri verbale formulate prin telefon sau alte mijloace electronice
 6. locul și ora întocmirii proces-verbal
 7. în cazul unei reclamații verbale comunicate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, numărul unic de identificare al reclamației.

 

Compania trebuie să țină o evidență a reclamației și o copie a răspunsului timp de cinci ani și să o prezinte autorităților de inspecție la cerere.

Dacă reclamația este respinsă, compania trebuie să informeze consumatorul în scris despre autoritatea sau organizația de conciliere la care poate apela după caz cu reclamația sa. Informațiile trebuie să includă, de asemenea, sediul social, telefonul, datele de contact pe internet și adresa poștală a autorității competente sau a organismului de conciliere a locului de reședință sau de ședere al consumatorului. Informațiile trebuie să includă, dacă întreprinderea are intenția de a recurge la o procedură de conciliere pentru a soluționa litigiul cu consumatorul reclamant. Dacă orice dispută a consumatorului între Vânzător și consumator nu se încheie în timpul negocierilor, următoarele opțiuni de aplicare sunt deschise consumatorului:

 

Procedura pentru protecția a consumatorului

Plângere către autoritățile de protecție a consumatorilor. Dacă observă o încălcare a drepturilor consumatorului, Consumatorul are dreptul de a depune o reclamație la autoritatea competentă pentru protecția consumatorilor din locul de reședință. În urma evaluării plângerii, autoritatea decide asupra desfășurării procedurilor de protecție a consumatorilor. Sarcinile oficiale de protecție a consumatorilor de primul nivel sunt efectuate de către birourile guvernamentale ale capitalei și județelor competente în funcție de locul de reședință al consumatorului, a căror listă poate fi găsită aici: http://www.kormanyhivatal.hu/

 

Procedura judiciară

Clientul este îndreptățit să își execute cererea care rezultă dintr-un litigiu al consumatorilor în instanță în cadrul procedurilor civile în temeiul Legii V. din 2013 din Codul civil al Ungariei și în conformitate cu prevederile Legii CXXX din 2016 privind Codul de Procedură Civilă din Ungaria.

 

Proceduri ale comisiei de conciliere

Vă informăm că aveți posibilitatea reclamației de consumator. În cazul în care reclamația dvs. în calitate de consumator este respinsă de compania noastră, aveți dreptul să apelați la Comisia de Conciliere competentă pentru locul de reședință sau de ședere al Dvs.: condiția pentru inițierea procedurilor Consiliului de Conciliere este ca, consumatorul să caute direct soluționarea litigiului cu întreprinderea în cauză. La cererea consumatorului, procedura poste fi demarată la o altă comisie, decât Comisia de Conciliere competentă în locul/reședința consumatorului.

Compania are datoria de a coopera în procedurile Comisiei de Conciliere.

În acest context, există obligația întreprinderii de a trimite răspunsul, și de asemenea obligația de a se prezenta în fața Consiliului de Conciliere („asigurarea participării unei persoane autorizate să ajungă la un acord pe parcursul ședinței”). În cazul în care sediul social sau sediile companiei nu sunt înregistrate în județul cabinetului în care funcționează Comisia de Conciliere competentă, obligația societății de a coopera include oferirea posibilității de a încheia un acord scris în funcție de nevoile consumatorului.

În cazul încălcării obligației de cooperare de mai sus, autoritatea de protecție a consumatorilor are puterea de a impune amendă obligatorie în cazul încălcării conduitei întreprinderilor ca urmare a unei modificări a legislației, și nu există nicio posibilitate de renunțare la amendă. În plus față de Legea privind protecția consumatorilor, dispoziția relevantă a Legii întreprinderilor mici și mijlocii a fost, de asemenea, modificată, astfel încât să nu se poate renunța la impunerea amenzilor nici în cazul întreprinderilor mici și mijlocii.

Valoarea amenzii poate varia de la 15.000 HUF la 500.000 HUF în cazul întreprinderilor mici și mijlocii, în timp ce întreprinderile non-IMM care intră sub incidența legii contabilității cu venituri anuale nete de peste 100 milioane HUF, amenda poate fi începând cu valoarea de 5% din venitul anual al companiei până maximum 500 milioane HUF. Prin introducerea amenzilor obligatorii, legislatorul își propune să sublinieze cooperarea cu Consiliile de Conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procedurile de conciliere.

Consiliul de conciliere este responsabil pentru soluționarea litigiilor consumatorilor în afara instanței. Sarcina Consiliului de conciliere este de a încerca să ajungă la un acord între părți pentru a soluționa litigiul consumatorilor, în caz contrar acesta va decide asupra problemei pentru a asigura o aplicare simplă, rapidă, eficientă și rentabilă a drepturilor consumatorilor. La cererea consumatorului sau a întreprinderii, organismul de conciliere oferă consiliere cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedurile Consiliului de Conciliere sunt inițiate la cererea consumatorului. Cererea se face în scris către președintele Consiliului de Conciliere: cerința scrisă poate fi respectată prin scrisoare, telegramă, telegraf sau fax, precum și prin orice alt mijloc care permite destinatarului ca datele care i se adresează să fie permanent păstrate și afișate nealterat, în conformitate cu scopul comunicării. Cererea trebuie să includă următoarele:

 1. numele, locul de reședință sau de ședere al consumatorului,
 2. numele, sediul social sau sediul cu pricina al întreprinderii implicate în disputa cu consumatorul;
 3. dacă consumatorul desemnează alt Consiliu de conciliere, decât cel competent în teritoriul respectiv,
 4. o scurtă descriere a poziției consumatorului, a faptelor și a dovezilor care o susțin,
 5. o declarație a consumatorului conform căreia consumatorul a încercat direct să soluționeze litigiul cu întreprinderea în cauză
 6. o declarație a consumatorului potrivit căreia niciun alt organ de conciliere nu a inițiat proceduri în cauză, nu a fost inițiată nici o procedură de mediere, nu a fost depusă nicio cerere pentru emiterea unui ordin de plată;
 7. propunerea de decizie a comisiei,
 8. semnătura consumatorului.

Cererea trebuie să fie însoțită de un document sau o copie (extras) la care consumatorul se referă ca probă, în special declarația scrisă a companiei care respinge reclamația sau, în lipsa acesteia, orice altă dovadă scrisă disponibilă consumatorului dovedind încercarea consultării necesare descrise mai sus.

Dacă consumatorul acționează printr-un înputernicit, trebuie atașat documentul de înputernicire.

Mai multe informații despre Consiliile de conciliere sunt disponibile aici: http://www.bekeltetes.hu

Mai multe informații despre Consiliile de conciliere competente teritorial sunt disponibile aici: https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Date de contact ale fiecărui Consiliu de conciliere competent teritorial:

 

Consiliul de Conciliere Județean BARANYA

Adresa: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Telefon: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean BÁCS-KISKUN

Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu;

mariann.matyus@bkmkik.hu

Website: www.bacsbekeltetes.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean BÉKÉS

Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN

Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefon: 06-46-501-091;06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

 

Consiliul de Conciliere BUDAPESTA

Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefon: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean CSONGRÁD

Adresa: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefon: 06-62-554-250/118

Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean FEJÉR

Adresa: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefon:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean GYŐR-MOSON-SOPRON

Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefon: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Consiliul de Conciliere Județean HAJDÚ-BIHAR

Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean HEVES

Adresa: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefon: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

 

Consiliul de Conciliere Județean JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK

Adresa: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean KOMÁROM-ESZTERGOM

Adresa: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefon: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean NÓGRÁD

Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.

Telefon: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean PEST

Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Adresa corespondență: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefon: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean SOMOGY

Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6.

Telefon: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG

Adresa: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Consiliul de Conciliere Județean TOLNA

Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefon: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean VAS

Adresa: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefon: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean VESZPRÉM

Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefon: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Consiliul de Conciliere Județean ZALA

Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

Platforma online de soluționare a litigiilor

Comisia Europeană a creat un website unde consumatorii se pot înregistra, permițându-le să își soluționeze disputele privind cumpărăturile online completând o cerere, evitând litigiile. Acest lucru permite consumatorilor să își impună drepturile fără impedimente, ca de exemplu distanța geografică.

Dacă doriți să faceți o reclamație cu privire la un produs sau serviciu cumpărat online și nu doriți neapărat să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul de soluționare a litigiilor online.

Pe portal, dvs. și comerciantul împotriva căruia ați depus reclamația, puteți selecta împreună organismul de soluționare a litigiilor pe care doriți să îl încredințați pentru gestionarea reclamației.

Platforma online de soluționare a litigiilor este disponibilă aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=RO

 

Invaliditate parțială, cod de conduită

Dacă oricare clauză a T&C este incompletă sau invalidă din punct de vedere juridic, clauzele rămase din contract vor rămâne în vigoare, iar  în locul părții nevalide sau incorecte se vor aplica prevederile legislației în vigoare relevante.

Vânzătorul nu are un cod de conduită conformat Legii privind interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

Funcționarea conținutului de date digitale, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează datele pe site este de peste 99,9% pe an. Întregul conținut al datelor este copiat în mod regulat, astfel încât, în cazul unei probleme, conținutul original al datelor poate fi restaurat. Datele afișate pe site sunt stocate în bazele de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare adecvată, folosind suportul hardware încorporat în procesor pentru a le cripta.

Informații despre caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site, oferim informații despre caracteristicile esențiale ale produselor care pot fi achiziționate în descrierile fiecărui produs.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru acuratețea datelor furnizate

Înainte de finalizarea comenzii, aveți posibilitate permanentă de să modificați datele pe care le-ați introdus în prealabil. (dacă dați click pe butonul ”Înapoi” din browser se va deschide pagina anterioară, astfel încât veți putea corecta datele introduse în prealabil chiar dacă ați trecut deja la pagina următoare). Vă rugăm să rețineți că este responsabilitatea dvs. să vă asigurați că informațiile pe care le furnizați sunt introduse cu exactitate, deoarece produsul va fi facturat și livrat pe baza informațiilor furnizate de Dvs. Vă rugăm să rețineți că adresa de e-mail incorectă, sau saturația spațiului de stocare a cutiei poștale poate duce la omiterea confirmării comenzii și poate împiedica încheierea contractului.

Utilizarea magazinului online

 

Achiziția nu este condiționată de înregistrarea unui cont personal pe site.

Site-ul web oferă prezentarea produsului și posibilitatea plasării unei comenzi online pentru utilizatori. Puteți naviga pe site folosind elementele din meniu. Produsele sunt clasificate în diferite categorii. În categoria PROMOȚII, puteți găsi toate produsele disponibile la preț promoțional în magazinul online. Fiecare produs are o dată separată de începere și expirare a promoției sau o indicație a datei de început, și menționarea până la epuizarea stocurilor.

Sub meniul MAI MULT, MAI IEFTIN, veți găsi produsele pentru care magazinul oferă o reducere condiționată de cantitatea comandată.

În meniul NOUTĂȚI, veți găsi produse noi de pe site. Faceți clic pe numele categoriei pentru a vedea lista cu produsele nou listate pe site.

Dacă toate produsele dintr-o anumită categorie nu au loc pe o singură pagină, puteți vizualiza paginile următoare cu ajutorul cifrelor situate deasupra si de sub lista vizualizată. Din lista de produse, pagina detaliată a produsului poate fi accesată făcând clic pe numele produsului, aici puteți găsi informații despre caracteristicile detaliate și prețul produsului pe care doriți să îl comandați.

Pe site-ul puteți căuta un produs după cuvinte cheie. Produsele care corespund criteriilor de căutare sunt afișate într-o listă similară categoriilor de produse.

Produsul selectat poate fi plasat în coș folosind butonul COȘ, numărul de bucăți poate fi setat lângă buton. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului de cumpărături folosind meniul COȘ DE CUMPĂRĂTURI. Aici puteți modifica, cantitatea produsului din coș și puteți plasa comanda. De asemenea, puteți goli complet coșul folosind butonul GOLIRE COȘ.

Utilizatorul poate continua procesul de cumpărare accesând butonul COMANDĂ. În următorul pas, aveți posibilitatea să vă logați cu contul personal, să vă creți un cont nou sau să cumpărați fără înregistrarea unui cont personal pe site. În caz că vă creați un cont nou, sau dacă doriți să cumpărați fără înregistrare, trebuie să furnizați următoarele date: adresa de e-mail, numele, numărul de telefon, adresa de facturare și adresa de livrare (dacă diferă). În cazul creeări unui cont nou, în plus față de datele de mai sus, este necesară și o parolă noua. Utilizatorul poate verifica succesul înregistrării, prin e-mail sau pe site. Utilizatorul poate solicita prin e-mail anularea contului personal, dar în caz de achiziție nouă va fii necesară o nouă înregistrare.

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea confidențialității datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și este obligat să notifice Vânzătorul în cazul în care constată că datele sale au fost furate și/sau utilizate în mod abuziv de către o terță parte. Dacă ați uitat parola, o nouă parolă poate fi solicitată pe site cu adresa de e-mail înregistrată. Dacă Utilizatorul s-a înregistrat anterior pe site, procesul de comandă poate fi continuat introducând adresa de e-mail și parola.

Următorul pas din procesul de plasare a comenzii este ca Utilizatorul să selecteze metoda de plată și livrare dorită. Cu ajutorul unei pagini rezumative, Utilizatorul poate verifica toate datele introduse anterior, produsele pe care dorește să le comande, și cantitatea acestora. În caz de erori, puteți utiliza pictograma creion pentru a corecta datele introduse.

Dacă găsiți totul potrivit, puteți utiliza butonul TRIMITE COMANDA pentru a finaliza comanda. Veți primi o confirmare pe site sau prin e-mail. Dacă, după înregistrarea comenzii (de ex. în e-mailul de confirmare) observați date incorecte, aveți obligația să notificați Vânzătorul imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore.

Utilizatorul se poate conecta utilizând fereastra de autentificare sau meniul AUTENTIFICARE, chiar dacă nu are momentan intenția de a comanda. După conectare, va apărea un element din meniul MODIFICARE DATE, unde puteți schimba datele pe care le-ați furnizat anterior, precum și datele și statusul comenzii trimise anterior.

 

Finalizarea comenzii (licitare)

Dacă sunteți sigur că conținutul coșului corespunde produselor pe care doriți să le comandați, și că datele dvs. sunt corecte, puteți finaliza comanda făcând clic pe butonul „COMANDĂ”. Informațiile furnizate pe site nu constituie o ofertă a Vânzătorului de a încheia un contract. În cazul comenzilor care intră sub incidența prezentelor T&C, dumneavoastră sunteți considerat ofertant.

Prin apăsarea butonului „COMANDĂ”, recunoașteți în mod expres că oferta dvs. este considerată a fi făcută, iar declarația dvs. - în cazul confirmării de către Vânzător conform acestor T&C - implică obligația de plată. Sunteți legat de oferta dvs. pentru o perioadă de 48 de ore. Dacă oferta dvs. nu este confirmată de Vânzător în termen de 48 de ore în conformitate cu aceste T&C, sunteți eliberat de obligația ofertei.

 

Procesarea comenzii, încheierea contractului

Comenzile sunt procesate în două etape. Aveți ocazia să plasați comanda în orice moment. Mai întâi veți primi un feedback automat asupra comenzii dvs., care înregistrează doar faptul că comanda dvs. a fost primită prin intermediul site-ului, dar această confirmare nu constituie acceptarea ofertei dvs. Dacă observați că notificarea prin e-mail de confirmare automată conține datele dvs. incorect (de exemplu, numele, adresa de livrare, numărul de telefon etc.), sunteți obligat să ne contactați imediat prin e-mail cu datele corecte. Dacă nu primiți e-mailul automat de confirmare în termen de 24 de ore de la comandă, vă rugăm să ne contactați, deoarece e posibil comanda dvs. din motive tehnice să nu fi ajuns în sistemul nostru.

Vânzătorul vă va confirma oferta prin trimiterea celui de al doilea e-mail, după trimiterea ofertei dvs. Contractul este creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de Vânzător devine disponibil pentru dvs. în sistemul dvs. de poștă electronică (a doua confirmare).

Metode de plată

Barion

Barion Smart Gateway este un portal de plată cu cardul sau bani electronici, independent de bănci, dezvoltat pe piața din Ungaria, care practică prețuri imbatabile și o serie de funcții inovatoare. Utilizarea portalului se simplifică si mai mult, după înregistrarea unui cont personal de abia cateva minute. Deoarece numerele cardurilor de credit sunt stocate într-un sistem securizat cu un certificat PCI DSS, este suficient să furnizați o adresă de e-mail și o parolă înregistrate pentru a utiliza orice card stocat. Pe interfața web Barion, rapoartele, o opțiunile de exportare a datelor și scrisoare de facturi trimisă lunar ajută procesele de afaceri și contabilitatea oficială. Tranzacțiile au loc în timp real, iar intr-o aplicație mobilă puteți vizualiza intrările curente. Cu aplicația gratuită Barion, utilizatorii Barion pot plăti cu telefonul mobil în tot mai multe magazine și restaurante fără a fi nevoie să ia numerar sau un card de credit cu ei. Securitatea bancară este garantată de supravegherea Băncii Naționale a Ungariei (MNB), licență MNB: H-EN-I-1064/2013. Protecția împotriva fraudei cu cardul de credit este tratată flexibil și corect.

 

Plata la livrare (ramburs)

Dacă doriți să decontați valoarea comenzii la primirea coletului, selectați metoda de plată „Ramburs”.

Taxa pentru plata cu RAMBURS este de 500 HUF per comandă.

 

Plată în numerar

Aveți opțiunea de a plăti prețul produsului în numerar la punctele noastre de lucru menționate pe site.

Metode și taxe de livrare

 

Serviciu de curierat GLS Hungary

Comanda este livrată pe teritoriul Ungariei prin serviciul de curierat GLS.

Mai multe informații găsiți aici: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzettnek-nyujtott-szolgaltatasok

Minimum

Maximum

Preț

0 Ft

12 000 Ft

1 490 Ft

12 001

Gratuit

 

Punct colector GLS Hungary

Pentru achizițiile online, livrarea la domiciliu prin curier este cea mai populară, dar de la an la an crește procentul solicitării cu ridicare personală de la punctele GLS. Clienții pot prelua coletele în mod convenabil și conform propriului program, la punctele GLS, unde se asigură plata în numerar.

Punctele GLS sunt situate în locuri ușor accesibile, cum ar fi mall-uri, benzinării, librării sau alte magazine frecventate. Cu cele mai multe puncte lucrează cu program prelungit, chiar și în weekend, astfel așteaptă pregătiți clienții care doresc să ridice sau să depună coletul. GLS trimite o notificare prin e-mail sau SMS destinatarului cu privire la livrarea bunurilor. Clientul poate ridica pachetul oricând în termen de 5 zile lucrătoare, ținând cont de programul de lucru a punctului GLS.

 

Minimum

Maximum

Preț

0 Ft

12 000 Ft

1 490 Ft

12 001

Gratuit

 

Serviciu de curierat Express One Hungary

Comanda este livrată pe teritoriul Ungariei prin serviciul de curierat Express One.

Mai multe informații, urmărirea pachetelor: https://tracking.expressone.hu/

Minimum

Maximum

Preț

0 Ft

12 000 Ft

1 490 Ft

12 001

Gratuit

 

Preluare personală

Puteți ridica produsul comandat în magazinul nostru. În acest caz nu se percepe taxă de livrare.

 

Termen de livrare

Termenul general de livrare a comenzii este de maximum 30 de zile de la confirmarea comenzii.

 

Rezervarea drepturilor, clauza de proprietate

Dacă ați comandat anterior un produs fără să-l preluați la livrare (cu excepția cazului în care v-ați exercitat dreptul de retragere) sau coletul a fost returnat vânzătorului cu notificarea: „necăutat”, Vânzătorul va coniționa expedierea comenzii cu plata în avans a prețului și a costurilor de livrare.

Vânzătorul poate reține livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului a fost plătit cu succes folosind modalitatea de plată electronică (inclusiv în cazul în care Cumpărătorul plătește prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său și datorită comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție și a taxei de livrare). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.

 

Vânzări în afara țării

Vânzătorul nu face nicio discriminare prin utilizarea site-ului web între cumpărătorii de pe teritoriul sau din afara Ungariei, dar pe teritoriului Uniunii Europene. Cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document T&C, Vânzătorul va asigura livrarea / primirea produselor comandate pe teritoriul Ungariei.

Dispozițiile prezentelor T&C se aplică inclusiv achizițiilor din afara Ungariei. Conform dispozițiilor regulamentului relevant, cumpărătorul este definit ca fiind cetățean sau rezident într-un stat membru sau întreprinderea stabilită oficial într-un stat membru și achiziționează sau folosește bunuri sau servicii în Uniunea Europeană exclusiv pentru utilizare finală. Consumatorul este o persoană fizică care acționează în scopuri care sunt în afara comerțului, afacerii, meșteșugului sau profesiei sale.

Limba de comunicare și achiziție este în primul rând limba maghiară, iar Vânzătorul nu este obligat să comunice cu Cumpărătorul în limba statului membru al Cumpărătorului.

Vânzătorul nu este obligat să respecte sau să informeze Cumpărătorul cu privire la cerințele necontractuale din legislația națională a statului membru al Cumpărătorului referitoare la Produsul în cauză, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice industriei.

Vânzătorul în principiu va aplica TVA-ul din Ungaria pentru fiecare produs, cu excepția cazului în care există alte prevederi legislative.

Cumpărătorul își poate exercita drepturile juridice conform prevederilor prezentului T&C.

Dacă se utilizează o modalitate de plată electronică, plata se va face în moneda specificată de Vânzător.

În cazul unui produs plătit printr-o modalitate de plată electronică Vânzătorul va opri expedierea coletului până când se va asigura că plata integrală a Produsului și a livrării a fost efectuată cu succes (inclusiv în cazul în care Cumpărătorul plătește prețul de cumpărare și conversia în moneda statului său și datorită comisioanelor și costurilor bancare, Vânzătorul nu primește suma totală a prețului de achiziție și a taxei de livrare). În cazul în care prețul Produsului nu a fost achitat integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorul să suplimenteze prețul de achiziție.

În scopul preluării comenzii Vânzătorul va pune la dispoziție clienților non-maghiari modalitățile de livrare disponibile clienților maghiari.

În cazul în care conform T&C Clientul poate solicita livrarea Produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene, clientul  din afara Ungriei poate solicita oricare dintre metodele de livrare indicate în T&C.

În cazul în care conform T&C Clientul poate alege preluarea Produsului personal la Vânzător, se asugură același drept și cumpărătorului care nu este din Ungaria.

Cumpărătorul poate solicita livrarea Produsului în străinătate pe cheltuiala sa. Clienții din Ungaria nu au acest drept.

Vânzătorul îndeplinește comanda după plata taxei de livrare. În cazul în care Cumpărătorul nu achită taxa de livrare Vânzătorului, sau nu își rezolvă propria livrare până la data convenită în prealabil, Vânzătorul reziliază contractul și rambursează prețul de achiziție plătit în avans de către cumpărător.

Informații pentru consumatori pe baza Decretului Guvernamental din Ungaria 45/2014. (II. 26.)

Informații pentru consumatori pe baza Decretului Guvernamental din Ungaria 45/2014. (II. 26.)

 

Informații privind dreptul de retragere al consumatorului

Conform articolului 8:1. § 1. aliniatul 3. din Codul Civil al Ungariei, calitatea de consumator se atribuie numai persoanelor fizice care acționează în afara sferei profesiei sale, a ocupației independente sau a activității comerciale, astfel încât persoanele juridice nu pot exercita dreptul de retragere fără justificare!

Conform Decretului Guvernamental 45/2014. (II. 26.) 20. § consumatorul are dreptul de a se retrage fără justificare.

Consumatorul își poate exercita dreptul de retragere într-o perioadă de 14 zile de la data primirii

 1. aa) a produsului, în cazul unui contract de vânzare a unui singur produs,
 2. ab) a ultimului produs, în cazul vânzării mai multor produse, dacă unele produse sunt furnizate în momente diferite,

de către consumator sau de către un terț desemnat de el (altul decât transportatorul).

Nimic din acest punct nu va afecta dreptul consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere prevăzut în acest punct între data încheierii contractului și data primirii produsului.

Dacă consumatorul a făcut o ofertă pentru încheierea contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de a încheia contractul, ceea ce elimină obligația de a face o ofertă care să acopere încheierea contractului.

 

Declarația de retragere, exercitarea dreptului de retragere sau de anulare a contractului de consumator

Conform Decretului Guvernamental 45/2014. (II. 26.) 20. § consumatorul își poate exercita dreptul de retragere prin intermediul unei declarații exprese în acest sens, sau utilizând formularul de retragere care poate fi descărcat de pe site.

 

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Exercitarea dreptului de retragere trebuie considerată valabilă dacă consumatorul a trimis declarația de retragere în termen de 14 zile.

Consumatorul îi revine obligația să demonstreze că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție.

După ce a primit declarația de retragere de la consumator, Vânzătorul are obligația să confirme primirea acesteia, pe un suport electronic de date.

 

Obligațiile Vânzătorului în cazul retragerii de către consumator

Obligația de restituire a Vânzătorului

Dacă consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere conform Decretului Guvernamental 45/2014. (II. 26.) 20. §, Vânzătorul va rambursa întreaga sumă plătită de consumator cu titlu oneros, inclusiv costurile suportate în legătură executarea contractului, cum ar fi taxa de livrare. Vă rugăm să rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare suportate prin alegerea unui alt mod de transport decât cel mai puțin scump mod de transport standard.

 

Metoda obligației de rambursare a vânzătorului

În cazul retragerii conforme Decretului Guvernamental 45/2014. (II. 26.) 20. §, Vânzătorul va rambursa suma cuvenită consumatorului în același mod ca metoda de plată utilizată la achiziție de consumator.

Cu consimțământul expres al consumatorului, Vânzătorul poate utiliza o altă metodă de plată pentru rambursare, dar din această cauză consumatorului nu i se pot percepe taxe suplimentare. Vânzătorul nu va fi responsabil pentru nicio întârziere datorată greșelilor sau datelor inexacte furnizate de Consumator, cu prvire la numărul de cont bancar sau adresei poștale.

 

Costuri adiționale

În cazul în care consumatorul alege în mod specific un alt mod de transport decât cel mai ieftin mod de transport standard, Vânzătorul nu va fi obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. În acest caz, avem obligația să vă rambursăm doar până la tarifele de expediere standard indicate.

 

Dreptul de reținere

Vânzătorul poate reține suma rambursabilă consumatorului până când acesta a returnat produsul, sau a dovedit în mod cert că restituirea a avut loc; se va lua în considerare cea mai dinainte, dintre cele două date. NU poate fi acceptată de către Vânzător returnarea comenzii efectuate prin transport cu ramburs.

 

Obligațiile consumatorului în caz de retragere sau reziliere

Returnarea produsului

Dacă consumatorul și-a exercitat dreptul de retragere conform Decretului Guvernamental 45/2014. (II. 26.) 20. §, Consumatorul este obligat să returneze produsul Vânzătorului sau persoanei autorizate de Vânzător, imediat, dar nu mai târziu de 14 zile de la notificarea retragerii. Returul este considerat a fi finalizat la timp dacă consumatorul a înapoiat produsul înainte de termen.

 

Suportarea costurilor de returnare a produsului

În cazul în care a fost încheiat un contract între părți la distanță referitor la furnizare de produse sau servicii, iar Consumatorul renunță la contract după începerea serviciilor respective, consumatorul este obligat să plătească Vânzătorului o taxă proporțională cu serviciul furnizat până la data notificării de reziliere a contractului către companie. Suma care trebuie plătită proporțional de către consumator se stabilește pe baza sumei totale, plus taxa pe valoare adăugată a serviciului prestat. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală astfel determinată este excesivă, suma proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor furnizate până la data încetării contractului. Vă rugăm să luați îmn considerare faptul că NU acceptăm returnarea comenzii efectuate prin transport cu ramburs.

 

Responsabilitatea consumatorului pentru depreciere

Cumpărătorul este responsabil pentru deprecierea rezultată din utilizarea mai mare decât utilizarea necesară pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului!

 

 

Dreptul de retragere NU poate fi exercitat în următoarele cazuri

Vânzătorul atrage în mod expres atenția Consumatorului asupra faptului că NU se poate exercita dreptul de retragere în cazurile de mai jos:

 1. în cazul unui contract pentru furnizarea unui serviciu, după prestarea serviciului în ansamblu, în cazul în care afacerea a început prestarea cu consimțământul prealabil expres al consumatorului și consumatorul a recunoscut că își pierde dreptul de reziliere după executarea serviciului serviciul în ansamblu;
 2. în cazul unui produs sau serviciu al cărui preț sau taxă nu poate fi influențat de întreprindere, și este supus unor eventuale fluctuații în perioada prevăzută pentru exercitarea dreptului de retragere;
 3. în cazul unui produs neprefabricat care a fost produs la instrucțiunile consumatorului sau la cererea expresă a acestuia sau în cazul unui produs care este personalizat la cererea expresă a consumatorului;
 4. în cazul produselor perisabile sau cu termen de expirare de scurtă durată;
 5. în cazul unui produs sigilat care, din motive de sănătate sau igienă, nu poate fi returnat după deschidere;
 6. în cazul produselor care după livrare - prin natura lor - se amestecă inseparabil cu alte produse;
 7. în cazul băuturilor alcoolice a căror valoare efectivă depinde de fluctuațiile pieței – fluctuații care nu pot fi controlate de Vânzător – și al căror preț a fost convenit de părți la încheierea contractului, dar comanda va fi onorată după a 30 zile de la încheierea contractului;
 8. în cazul unui contract comercial conform căruia întreprinderea contactează consumatorul la cererea expresă a acestuia, cu scopul efectării unor reparații urgente sau lucrări de întreținere;
 9. în cazul înregistrărilor audio-vizuale sau copi de software sigilate, dacă consumatorul a deschis ambalajul după livrare;
 10. în cazul ziarelor, revistelor periodice, altele decât contractele de abonament;
 11. în cazul contractelor atribuite prin licitație publică;
 12. în cazul unui contract pentru furnizarea de servicii de cazare, transport, închiriere auto, catering sau servicii de agrement, cu excepția serviciilor de locuințe, în care a fost stabilită o dată de executare, sau alte termene specificate în contract;
 13. în cazul conținutului digital furnizat pe suporturi nefizice, în care întreprinderea a început prestarea cu consimțământul prealabil expres al consumatorului, și consumatorul a declarat în același timp că își pierde dreptul de retragere după începerea prestării.
Garanții

Reglementările referitoare la garanție au fost intocmite pe baza Decretul Guvernamental 45/2014 (II.26. 9. § aliniatul 3.) și aplicarea anexei Decretului Guvernamental 45/2014 (II.26.) nr. 3.

Garanție consumabile (garanția de funcționalitate)

În ce caz vă puteți exercita drepul la garanție pt. funcționalitate?

În cazul executării defectuoase a comenzii de către Vânzător, puteți revendica dreptul de garanție față de companie, în conformitate cu regulile Codului Civil din Ungaria.

Ce drepturi aveți pe baza cererii dvs. de garanție a consumabilelor?

Puteți alege următoarele opțiuni:

Puteți solicita o reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. este imposibil de îndeplinit sau compania ar suporta un cost suplimentar disproporționat în comparație cu valoarea comenzii. Dacă nu ați solicitat sau nu ați putut solicita reparația sau înlocuirea, puteți solicita o reducere proporțională a comenzii sau aveți posibilitatea să reparați defectul dvs sau o altă persoană/companie pe cheltuiala Vânzătorului, sau – în cele din urmă – să vă retrageți din contract.

Puteți transfera cererea dvs de garanție a consumabilelor la alt tip de garanție, dar va trebui să suportați costurile aferente, cu excepția cazului în care transferul a fost justificat sau transferul are loc din cauza companiei.

Care este termenul pentru a vă aplica cererea de garanție?

Cumpărătorul are obligația să notifice Vânzătorul despre defecțiune imediat după descoperirea acesteia, dar nu mai târziu de două luni de la descoperirea defectului. Cu toate acestea, Cumpărătorul ia la cunoștință faptul își poate exercita drepturile de garanție a consumabilelor doar pe durata de doi ani de la executarea contractului. În cazul mărfurilor second-hand, această perioadă nu poate depăși un an.

Cui îi puteți revendica cererea de garanție a consumabilelor?

Cumpărătorul poate aplica cererea de garanție a consumabilelor față de Vânzător.

Ce alte condiții mai sunt pentru aplicarea drepturilor de garanție a consumabilelor?

Dacă atestați că produsul sau serviciul a fost furnizat de Vânzător, în termen de șase luni de la esecutarea contractului nu există alte condiții, decât notificarea companiei despre defecțiune pentru a vă pune în aplicare cererea de garanție. După șase luni de la data executării contractului, trebuie să demonstrați că defectul pe care l-ați identificat a existat deja la momentul preluării.

În cazul produselor folosite (second hand), garanția și drepturile de garanție se dezvoltă diferit de regulile generale. Poate fi vorba despre livrare defectuoasă și în cazul produselor folosite, dar trebuie luate în considerare circumstanțele pe baza cărora Cumpărătorul se putea aștepta să apară anumite defecte. Din cauza amortizării, apariția anumitor defecte devine din ce în ce mai frecventă, drept urmare nu se poate presupune că un produs folosit poate avea aceeași calitate ca unul nou achiziționat. Pe baza acestui fapt, Cumpărătorul își poate aplica drepturile de garanție numai cu privire la defectele care depășesc defectele care decurg din utilizare și care au apărut independent de acestea. În cazul în care produsul folosit este defect și Clientul, care este un Consumator, a fost informat despre acesta în momentul cumpărării, Vânzătorul nu este responsabil pentru defectul cunoscut.

 

Garanția de conformitate a produsului

În ce cazuri vă puteți exercita drepturile de garanția de conformitate a produsului?

În cazul bunurilor mobile defecte – ține de alegereala alegerea Cumpărătorului - dacă revendică dreptul de garanție de conformitate a produsului sau garanția consumabilelor specificată la punctul anterior.

Ce drepturi aveți pe baza revendicării garanției de conformitate a produsului?

Ca garanție pentru produs, puteți solicita doar repararea sau înlocuirea unui produs defect.

În ce caz se consideră un produs defect?

Un produs este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate în vigoare la momentul introducerii pe piață sau dacă nu are caracteristicile specificate de producător.

Care este termenul de revendicare a cererii de garanție a conformității produsului?

Puteți revendica cererea dvs. de garanție de conformitate a produsului în termen de doi ani de la introducerea produsului pe piață de către producător. La expirarea acestei perioade, se pierde acest drept.

Față de cine și în ce alte condiții puteți revendica cererea dvs. de garanție a produsului?

Puteți face o cerere de garanție a produsului față de producătorul sau distribuitorul bunului respectiv. În cazul unei cereri de garanție a conformității produsului, Cumpărătorul este obligat să demonstreze defectul produsului.

În ce cazuri e scutit producătorul (distribuitorul) de obligația de garanție a conformității produsului?

Producătorul (distribuitorul) este scutit de obligația de garanție a produsului numai dacă poate dovedi că:

 • produsul a fost fabricat sau comercializat în afara activității sale comerciale, sau
 • defectul nu putea fi recunoscut în contextul cunoștințelor științifice și tehnice la momentul introducerii pe piață a produsului respectiv, sau
 • defectul produsului rezultă din aplicarea legislației sau a unui regulament oficial obligatoriu.

Pentru a fi scutit de obligație, este suficient ca producătorul (distribuitorul) să demonstreze un motiv al scutirii.

Vânzătorul atrage atenția în mod expres, că, din cauza aceleiași erori, Cumpărătorul nu are dreptul de a solicita concomitent și/sau în paralel garanția consumabilelor și garanția de conformitate a produsului. Cu toate acestea, dacă cererea de garanție a conformității produsului este aprobată, Cumpărătorul poate revendica cererea de garanție a consumabilelor față de producător pentru produsul înlocuit sau piesa reparată.

 

Garanția de calitate

În ce cazuri aveți dreptul de a revendica dreptul pentru garanția de calitate?

Pe baza Decr. Guv. 151/2003 (IX. 22) referitor la garanția de calitate obligatorie pentru produsele destinate utilizării durabile Vânzătorul este obligat să ofere o garanție de calitate pentru vânzarea de bunuri noi de consum durabile enumerate în anexa nr. 1 a Decretului (de exemplu: articole tehnice, scule, mașini), precum și accesoriile și componentele acestora din cadrul domeniului de aplicare specificat în acesta (în continuare denumit împreună „un bun de consum”).

Care sunt drepturile dumneavoastră în temeiul garanției de calitate și în ce perioadă de timp pot fi revendicate?

Drepturi de garanție a calității

Pe baza Decretului Guvernamental 151/2003. (IX. 22.), ca regulă generală, Cumpărătorul are dreptul la schimbul produsului sau restituirea sumei plătite în cazurile enumerate la punctul „Reguli referitoare la gestionarea cererilor de garanție”

Cumpărătorul poate alege să își execute cererea de reparație direct la sediul social al Vânzătorului, la oricare dintre sediile, sucursalele acestuia și la servicie-urile de reparații indicate de Vânzător pe documentul de garanție.

 

Termen de validare

Conform Decretului Guvernamental 151/2003. (IX. 22.) cererea de garanție poate fi pusă în aplicare în perioada de garanție, după cum urmează:

 1. un an, în cazul unui preț de vânzare de la 10.000 HUF, dar nu depășește 100.000 HUF,
 2. doi ani în cazul unui preț de vânzare care depășește 100.000 HUF, dar nu depășește 250.000 HUF,
 3. Trei anim dacă prețul de vânzare depășește suma de 250.000 HUF.

Depășirea acestor termene va determina pierderea drepturilor. Cu toate acestea, dacă produsul de consum a fost reparat în perioada de garanție, termenul va fi prelungit cu intervalul de timp de la data predării pentru reparație până la momentul din care Clientul a putut utiliza din nou în condiții inițiale produsul respectiv.

Perioada de garanție începe atunci când articolul de consum este predat Cumpărătorului sau dacă punerea în funcțiune este efectuată de Vânzător sau de agentul acestuia, începe în ziua punerii în funcțiune.

Dacă Cumpărătorul pune în funcțiune bunurile de consum, la mai mult de șase luni de la livrare, data de începere a perioadei de garanție este ziua livrării bunurilor de consum.

 

Reguli pentru gestionarea cererilor de garanție a calității

Vânzătorul se va strădui să execute reparația în termen de 15 zile. Limita de timp pentru reparație începe la primirea bunului de consum predat pentru reparație.

Dacă durata reparației sau a înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau a înlocuirii.

Dacă, în timpul primei reparații în perioada de garanție a produsului de consum, Vânzătorul constată că produsul nu poate fi reparat, Vânzătorul are obligația de a schimba produsul în termen de opt zile, cu excepția cazului în care Cumpărătorul dorește altfel. Dacă schimbul produsului nu este posibil, Vânzătorul este obligat să ramburseze în termen de opt zile prețul de achiziție de pe factura sau chitanța emisă de Vânzător care certifică plata bunurilor de consum.

Prin acceptarea T&C prezente, Cumpărătorul este își exprimă acordul că informațiile îi pot fi furnizate electronic sau într-un alt mod adecvat pentru dovada informării Cumpărătorului.

 

În cazul în care Vânzătorul nu poate repara bunul de consum în termen de 30 de zile:

 • reparația se poate face la o dată ulterioară, cu consimțământul Cumpărătorului, sau
 • dacă Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a făcut o declarație în legătură cu aceasta, bunurile de consum trebuie înlocuite în termen de opt zile de la expirarea perioadei de treizeci de zile, sau
 • dacă Cumpărătorul nu este de acord cu efectuarea ulterioară a reparației sau nu a declarat în legătură cu aceasta, dar nu este posibil să se înlocuiască produsul, prețul de vânzare pe factura sau chitanța bunurilor de consum trebuie rambursat în termen de opt zile de la expirarea termenului de reparație de treizeci de zile.

 

În cazul în care produsul de consum se defectează pentru a patra oară, Cumpărătorul are dreptul să:

 • să ceară din nou o reparație a produsului, sau
 • pe baza Legii nr. V. din 2013 privind Codul Civil 6:159. § (2) b) poate solicita vânzătorului un discount proporțional din prețul de achiziție, sau
 • pe baza Legii nr. V. din 2013 privind Codul Civil 6:159. § (2) b) poate repara produsul pe cheltuiala Vânzătorului, sau
 • dacă Cumpărătorul nu își exercită aceste drepturi (reparație, reducere de preț sau reparație pe cheltuiala Vânzătorului) sau nu își exprimă punctul de vedere în acest sens, produsul de consum trebuie înlocuit în termen de 8 zile. Dacă înlocuirea produsului nu este posibilă, prețul de achiziție de pe chitanța sau factura bunului de consum va fi rambursat în termen de opt zile.

 

Excepții

Cerințele din „Regulile de gestionare a revendicărilor garanției” nu se aplică bicicletelor electrice, scuterelor electrice, quad-urilor, motocicletelor, motoretelor, automobilelor, rulotelor automobile sau tractate, remorcilor și ambarcațiunilor motorizate.

Cu toate acestea, și în cazul acestor produse, Vânzătorul se va strădui să îndeplinească cererea de reparație în termen de 15 zile.

Dacă durata reparației sau înlocuirii depășește cincisprezece zile, Vânzătorul va informa Cumpărătorul cu privire la durata preconizată a reparației sau înlocuirii.

 

Ce legătură are garanția de calitate cu alte drepturi de garanție?

Garanția da calitate este valabilă în plus, pe lângă garanția de conformitate și garanția de funcționalitate a produsului. O diferență fundamentală între drepturile generale de garanție și garanția de calitate este că sarcina probei este mai favorabilă consumatorului în cazul garanției de calitate.

În conformitate cu Decretul Guvernamental 151/2003 privind garanția de calitate obligatorie referitoare la consumabilele cu conexiune fixă, sau care cântăresc mai mult de 10 kg, sau care nu pot fi transportate ca pachet manual pe vehiculele de transport public, cu excepția vehiculelor, trebuie reparate la locul de operare. În cazul în care reparațiile nu pot fi efectuate la locul de funcționare, demontarea și instalarea, precum și transportul și returnarea, vor fi asigurate de companie sau, în cazul unei cereri de reparații directe, de către serviciul de reparații.

Angajamentul vânzătorului nu poate conține, pe durata garanției obligatorii, condiții pentru consumator care sunt mai nefavorabile decât drepturile garantate de normele garanției obligatorii. Ulterior termenului de garanție obligatorie a calității, termenii garanției voluntare pot fi stabiliți în mod liber, cu toate acestea, garanția în acest caz nu poate afecta existența drepturilor consumatorului care decurg din legislație, inclusiv garanția de conformitate.

 

Cerere de schimb în termen de trei zile lucrătoare

Instituirea cererii de schimb în termen de trei zile lucrătoare poate fi aplicată și în cazul vânzărilor prin intermediul unui magazin online. Cererile de schimb în termen de trei zile lucrătoare pot fi depuse în conformitate cu Decr. Guv. 151/2003. (IX. 22.) în cazul bunurilor noi de consum durabil, conform cărora, dacă cineva validează instituția cererii de schimb în termen de 3 zile lucrătoare, vânzătorul trebuie să interpreteze acest lucru în sensul că produsul a fost deja defect la momentul vânzării și trebuie să înlocuiască produsul fără condiții suplimentare.

Când este scutit Vânzătorul de obligația de garanție a calității?

Vânzătorul este scutit de obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza defectului a apărut după livrare.

Vă rugăm să rețineți că, din cauza aceluiași defect, NU puteți revendica în același timp sau în paralel, o garanție de funcționalitate, o garanție de conformitate sau o garanție de calitate a produsului. Totuși aveți drepturile care decurg din garanția de calitate nu afectează drepturile dvs. care vă revin pe baza garanției de funcționalitate.

Politica de confidentialitate
Politica de Confidențialitate (P&C)

Politica de Confidențialitate (P&C)

https://www.astronwatch.ro/ - valabil din data de 01.05.2021.

 

Operator de date:

 

 

Furnizor de găzduire:

 • Nume: UNAS Online Kft.

Adresa de corespondență: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contact: unas@unas.hu

Site: unas.hu

 

 • Nume: 3in1 Hosting Bt.

Adresa de corespondență: 2310 Szigetszentmiklós Forrás u. 12.

Descrierea gestionării datelor în timpul funcționării magazinului online

Informații despre utilizarea cookie-urilor

 

Ce este un cookie?

 

Operatorul de date utilizează așa-numitele cookie-uri atunci când vizitează site-ul web. Pachetul de informații denumit „cookie” constă în litere și numere pe care site-ul nostru web le trimite browserului dvs. în scopul salvării anumitor setări, facilitând astfel utilizarea site-ului nostru și contribuind la colectarea unor informații relevante de ordin statistic, despre vizitatorii noștri.

Unele cookie-uri nu conțin informații personale și nu sunt potrivite pentru identificarea unui utilizator individual, dar unele conțin un identificator unic - o secvență de numere secretă, generată aleatoriu - care este stocată de dispozitivul dvs., asigurând astfel identificarea. Durata fiecărui cookie este descrisă în descrierea relevantă a fiecărui cookie.

 

Contextul și baza legală a cookie-urilor

Baza legală pentru prelucrarea datelor este consimțământul dumneavoastră, în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulament.

 

Principalele caracteristici ale cookie-urilor utilizate de site sunt:

Cookie de sesiune: Aceste cookie-uri stochează locația vizitatorului, limba browserului, moneda plății. Durata de viață a cookie-ului expiră când browserul este închis, sau maxim 2 ore.

Cookie de conținut, restricționat în funcție de vârstă: Aceste cookie-uri confirmă faptul că conținutul restricționat în funcție de vârstă a fost aprobat, respectiv că persoana în cauză are peste 18 ani. Funcționează până la închiderea browserului.

Referer cookie: Înregistrează de pe ce pagină externă a venit vizitatorul pe site. Durata lor de viață durează până când browserul este închis.

Cookie de produs vizualizat ultima dată: Înregistrează produsele pe care vizitatorul le-a vizionat ultima dată. Durata lor de viață este de 60 de zile.

Cookie pentru ultima categorie vizualizată: Înregistrează ultima categorie vizualizată. Perioada de valabilitate 60 de zile.

Cookie pentru produse recomandate: funcția „Recomandă unui prieten” înregistrează lista produselor pe care doriți să le recomandați. Perioada de valabilitate 60 de zile.

Versiune mobilă, design cookie: detectează dispozitivul utilizat de vizitator și trece la versiunea mobilă a site-ului pentru vizualizarea completă pe mobil. Perioada de valabilitate 365 de zile.

Cookie de acceptare a cookie-urilor: La sosirea pe site, acceptați declarația de stocare a cookie-urilor în fereastra de avertizare. Perioada de valabilitate 365 de zile.

Cookie coș: Înregistrează produsele plasate în coșul de cumpărături. Perioada de valabilitate 365 de zile.

Cookie oferta smart: Înregistrează condițiile pentru afișarea ofertelor inteligente (de exemplu, dacă vizitatorul a fost deja pe site sau dacă are o comandă). Perioada de valabilitate 30 de zile.

Cookie de ieșire #2: Opțiunea #2 ajută ieșirea vizitatorului din cont după 90 de zile. Perioada de valabilitate 90 de zile.

Cookie ID backend: ID-ul serverului backend care servește pagina. Durează până când închideți browserul.

Facebook Pixel (Facebook cookie): Un pixel Facebook este un cod care e utilizat pentru a raporta conversiile pe un site web, se poate compila publicul țintă, pentru a oferi proprietarului site-ului analize detaliate despre utilizarea vizitatorilor a site-ului web. Cu ajutorul pixelului Facebook, puteți afișa oferte personalizate și reclame vizitatorilor site-ului web pe interfața Facebook. Puteți citi politica de confidențialitate a Facebook aici: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Cookie-uri Barion Pixel Atunci când aplicați soluția de plată Barion, Barion Payment Zrt. utilizează cookie-uri (acestea sunt cookie-uri ba_vid, ba_vid.xxx și ba_sid) pentru a preveni frauda totodată​​gestionează și datele personale (profil). În cazul plății barion, acest Vânzător poate furniza plata numai utilizând aceste cookie-uri, nu le poate dezactiva. Pe baza prospectului Barion Cookie, scopul cookie-ului ba_vid.xxx este următorul: filtrarea fraudelor cardurilor de credit pe baza amprentelor digitale și a obiceiurilor de navigare ale dispozitivului utilizat de Client. Cookie-ul asigură posibilitatea ca Barion Zrt. să urmărească obiceiruile de navigare între două sesiuni de pe site-ul dat. Următoarele date sunt colectate: ba_vid, un ID legat de utilizator, care este un hash compilat din proprietățile browserului, pe baza marcajului de timp al primei, curentei și ultimei vizite pe site-ul dat, ID-ul sesiunii curente,  permisiunea pentru cookie-uri de la terți. Pe baza prospectului Barion Cookie, scopul cookie-ului ba_sid este următorul: filtrarea fraudelor cardurilor de credit pe baza amprentelor digitale și a obiceiurilor de navigare ale dispozitivului utilizat de Client. Cookie-ul vă asigură posibilitatea de a identifica sesiunea pe site-urile web ale Barion Zrt. Cookie-urile ba_vid și ba_vid.xxx au o durată de stocare de 1,5 ani de la ultima actualizare, iar cookie-ul ba_sid are o durată de stocare de 30 de minute. Datele sunt stocate de către Barion Zrt. Informațiile despre cookie-urile Barion sunt disponibile la: https://www.barion.com/en/suti-tajekoztato/

 

În cazul în care nu acceptați utilizarea cookie-urilor anumite funcționalități nu vor fi disponibile. Pentru mai multe informații referitoare la ștergerea cookie-urilor accesați link-urile de mai jos:

Date prelucrate în scopuri contractuale și de performanță

În scopul încheierii și executării unui contract există mai multe cazuri de gestionare a datelor. Vă informăm că prelucrarea datelor referitoare la gestionarea reclamațiilor și administrarea garanției va avea loc doar în cazul în care exercitați unul dintre aceste drepturi.

 

În cazul în care sunteți doar un vizitator și nu efectuați nici-o achiziție prin intermediul magazinului online, prin exprimarea consimțământului dvs. procesul de gestionare a datelor cu scopuri de marketing se poate aplica și în cazul dvs.

 

Procesul de contactare

 

În cazul în care ne contactați prin e-mail, formularul de contact sau prin telefon cu o întrebare referitoare la un produs. Pre-conatcul nu este obligatoriu, puteți comanda oricând produsul respectiv omițând acest pas.

 

Date gestionate

Informațiile pe care le furnizați pe parcursul contactului.

 

Durata gestionării datelor

Datele vor fi procesate doar până la finalizarea conactului

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul dvs. voluntar, pe care îl furnizați operatorului de date contactându-ne. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6. alineatul (1) litera a) din Regulament]

 

 

Înregistarea pe site

 

Operatorul de date poate furniza un serviciu mai convenabil prin stocarea datelor furnizate la înregistrarea pe site (de exemplu, datele persoanei vizate nu trebuie introduse din nou la efectuarea unei achiziții noi). Înregistrarea nu este o condiție pentru încheierea unui contract.

 

Date gestionate

Operatorul de date gestionează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat și data cumpărării.

 

Durata gestionării datelor

Până la retragerea consimțământului dvs.

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul dvs. voluntar, pe care îl furnizați operatorului de date contactându-ne. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6. alineatul (1) litera a) din regulament]

Procesarea comenzii

În timpul procesării comenzilor, activitățile de gestionare a datelor sunt necesare pentru îndeplinirea contractului.

Date gestionate

Operatorul de date gestionează numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, caracteristicile produsului achiziționat, numărul comenzii și data cumpărării.

În cazul în care ați plasat o comandă în magazinul online, gestionarea și furnizarea datelor sunt esențiale pentru îndeplinirea contractului.

 

Durata gestionării datelor

Datele sunt prelucrate timp de 5 ani conform termenului de prescripție a dreptului civil.

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Executarea contractului. [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament]

                        

Emiterea facturii

Procesul de gestionare a datelor are loc pentru a emite o factură în conformitate cu legea și pentru a îndeplini obligația de a păstra documentele contabile.

În conformitate cu legea contabilității nr. 169 alineatul §(1)-(2), companiile trebuie să păstreze documentul contabil care să susțină direct și indirect înregistrările contabile.

 

Date gestionate

Nume, adresă, adresă de e-mail, număr de telefon

 

Durata gestionării datelor

Facturile sunt emise în conformitate cu legea contabilității secțiunea 169. §(2) iar acestea trebuie păstrate timp de 8 ani de la data emiterea facturii.

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

În conformitate cu legea CXXVII. din 2007, secțiunea 159. §(1), privind taxa pe valoarea adăugată,  emiterea unei facturi este obligatorie și în conformitate cu secțiunea 169. §(2) din Legea C. din 2000 privind contabilitatea, acesta trebuie păstrată timp de 8 ani [Gestionarea datelor în conformitate cu articolul 6. alineatul (1) litera c) din Regulament].

 

Destinatarii și operatorii de date legate de livrarea bunurilor

 

Numele destinatarului: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.

Adresa destinatarului: 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2

Numărul de telefon al destinatarului: 06-29-88-67-00

Adresa de e-mail al destinatarului: info@gls-hungary.com

Pagina web al destinatarului: https://gls-group.eu/HU/hu/home

 

Serviciul de curierat participă la livrarea bunurilor comandate pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său web.

 

Numele destinatarului: Express One Hungary Kft.

Adresa destinatarului: 1239 Budapesta, str. Európa nr. 12., clădirea BILK Logistics Center L1

Numărul de telefon al destinatarului: +36 1 8 777 400

Adresa de e-mail a destinatarului: ugyfelszolgalat@expressone.hu

Pagina web al destinatarului: https://expressone.hu/   

 

Serviciul de curierat participă la livrarea bunurilor comandate pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său web.

 

Numele destinatarului: Magyar Posta Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Adresa destinatarului: 1138 Budapesta, Dunavirág utca 2-6.

Numărul de telefon al destinatarului: + 36-1 / 767-8200

Adresa de e-mail a destinatarului: ugyfelszolgalat@posta.hu

Pagina web al destinatarului: posta.hu

 

Serviciul de curierat participă la livrarea bunurilor comandate pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său web.

 

Numele destinatarului: Fürgefutár.hu Kft.

Adresa destinatarului: Városmajor utca 35, 1122 Budapesta.

Numărul de telefon al destinatarului:

Adresa de e-mail a destinatarului: ugyfelszolgalat@furgefutar.hu

Pagina web al destinatarului: furgefutar.hu

 

Serviciul de curierat participă la livrarea bunurilor comandate pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Serviciul de curierat gestionează datele personale primite în conformitate cu informațiile de gestionare a datelor disponibile pe site-ul său web.

Gestionarea datelor în scopuri de marketing

Remarketing

Gestionarea datelor ca activitate de remarketing este implementată cu ajutorul cookie-urilor.

 

Date gestionate

Datele gestionate de către cookie-urile menționate în secțiunea cu informațiile referitoare la cookie-uri.

 

Durata gestionării datelor

Durata de stocare a datelor pentru un anumit cookie. Pentru mai multe detalii accesați paginile web de mai jos:

Informații generale despre cookie-uri Google:

https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informații Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Informații Facebook:  

https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

 

Durata de stocare a datelor pentru un anumit cookie. Pentru mai multe informații accesați paginile web de mai jos:

Informații generale despre cookie-uri Google: https://www.google.com/policies/technologies/types/

Informații Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar operatorului de date folosind site-ul web [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament].

 

Concurs

Procesul de prelucrare a datelor are loc pentru a efectua concursul.

 

Date procesate

Nume, adresă de e-mail, număr de telefon.

 

Durata gestionării datelor

Datele gestionate vor fi șterse după încheierea extragerii, cu excepția datelor câștigătorului, pe care operatorul de date este obligat să le păstreze timp de 8 ani conform Legii contabilității.

 

Baza legală pentru gestionarea datelor

Consimțământul dumneavoastră voluntar operatorului de date folosind site-ul web [Prelucrarea datelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulament].

 

Alte cazuri ale gestionării datelor

 

În cazul în care operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare suplimentară a datelor, acesta va furniza informații preliminare cu privire la circumstanțele esențiale ale gestionării datelor (contextul juridic și temeiul juridic al gestionării datelor, scopul gestionării datelor, domeniul de aplicare al datelor prelucrate, durata gestionării datelor ).

 

Vă informăm că pe baza autorizației legale, Operatorul de date trebuie să respecte cererile scrise ale autorităților. În conformitate cu secțiunea 15. §(2) - (3) din Infotv., Operatorul de date ține un registru al transferurilor de date (către ce autoritate, ce date cu caracter personal, pe ce bază legală, când au fost transferate de către operatorul de date), al cărui conținut este furnizat de Operatorul de date la cererea persoanei vizate, cu excepția cazului în care furnizarea acestora este exclusă prin lege.

Destinatarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor pentru stocarea datelor cu caracter personal

 

Numele procesorului de date: UNAS Online Kft.

Date de contact ale procesorului de date:

Numar de telefon:

Adresa de e-mail: unas@unas.hu

Sediul central: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Site: unas.hu

Procesorul de date stochează date cu caracter personal pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul să accesați informații personale.

 

Numele procesorului de date: 3 în 1 Hosting Bt.

Date de contact ale procesorului de date:

Numar de telefon:

Adresa de e-mail:

Sediul central: 2310 Szigetszentmiklós str. Forrás nr. 12.

Site web:

Procesorul de date stochează date cu caracter personal pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Nu aveți dreptul să accesați informații personale.

 

Activități de prelucrare a datelor legate de buletine informative (newsletters)

 

Numele companiei care operează sistemul de newsletter: UNAS Online Kft.

Sediul central al companiei care operează sistemul de newsletter: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numărul de telefon al companiei care operează sistemul de newsletter:

Adresa de e-mail a companiei care operează sistemul de newsletter: unas@unas.hu

Site-ul web al companiei care operează sistemul de newsletter: unas.hu

 

Procesorul de date participă la trimiterea de buletine informative pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date gestionează numele și adresa de e-mail a persoanei vizate în măsura necesară pentru trimiterea buletinului informativ.

 

Prelucrarea datelor contabile

 

Numele procesorului de date: ADÓ-TB Centrum Kft.

Sediul social al procesatorului de date: 12137 Kecel, str. Szőlő, nr. 121.

Numărul de telefon al procesorului de date:

Adresa de e-mail a procesorului de date:

Site-ul operatorului de date:

 

Procesorul de date participă la contabilitatea documentelor pe baza unui contract scris și încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura necesară înregistrărilor contabile, iar aceste date vor fi gestionate pentru o perioadă de timp în conformitate cu prevederile Legii contabilității, secțiunea 169. §(2), după care vor fi anulate imediat.

 

Prelucrarea datelor de facturare

 

Numele procesorului de date: KBOSS.hu Kft.

Sediul social al procesatorului de date: 1031 Budapest str. Záhony, nr. 7.

Numărul de telefon al procesorului de date:

Adresa de e-mail a procesorului de date:

Site-ul web al procesatorului de date: www.szamlazz.hu

 

Procesorul de date participă la înregistrarea documentelor contabile pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura necesară înregistrărilor contabile, iar în conformitate cu prevederile legii contabile secțiunea 169. §(2), aceste date vor fi gestionate pentru o perioadă de timp, după care vor fi șterse.

 

Prelucrarea datelor de facturare

 

Numele procesorului de date: E-Szoftver Kft.

Sediul social al procesatorului de date: 1191 Budapest Üllői út 178.

Numărul de telefon al procesorului de date:

Adresa de e-mail a procesorului de date:

Site-ul operatorului de date:

 

Procesorul de date participă la înregistrarea documentelor contabile pe baza unui contract încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date va furniza numele și adresa persoanei vizate în măsura necesară înregistrărilor contabile, iar în conformitate cu prevederile legii contabile secțiunea 169. §(2), aceste date vor fi gestionate pentru o perioadă de timp, după care vor fi șterse.

 

Prelucrarea datelor legate de funcționarea unui sistem CRM

 

Numele procesorului de date: UNAS Online Kft.

Sediul social al procesatorului de date: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Numărul de telefon al procesorului de date:

Adresa de e-mail a procesorului de date: unas@unas.hu

Site-ul web al procesatorului de date: unas.hu

 

Procesorul de date participă la înregistrarea comenzilor pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date gestionează numele, adresa, numărul de telefon, numărul și data comenzilor persoanei vizate în termenul de prescripție a dreptului civil.

 

Prelucrarea datelor referitoare la plata online

 

Numele procesorului de date: Barion Payment Zrt.

Sediul central al procesatorului de date: 1117 Budapesta, Infopark sétány 1.

Număr de telefon al procesorului de date: +36 1 464 7099

Adresa de e-mail a procesorului de date: info@barion.com

Site-ul procesorului de date: https://www.barion.com/

 

Procesorul de date participă la executarea plății online pe baza contractului încheiat cu Operatorul de date. Procesorul de date gestionează numele și adresa de facturare a persoanei vizate, numărul și data comenzii, în termenul de prescripție a dreptului civil.

Drepturile dvs. pe durata gestionării datelor

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, pe durata prelucrării datelor persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a retrage consimțământul
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal și informații referitoare la gestionarea datelor
 • dreptul la rectificare
 • dreptul de a restricționa prelucrarea
 • dreptul persoanei vizate de a ștergere datele personale
 • dreptul de a se opune
 • dreptul la portabilitatea datelor

 

Exercitarea acestor drepturi implică identificarea dvs., totodată Operatorul de date trebuie să comunice cu dvs. Prin urmare, vi se va solicita să furnizați informații personale în scopuri de identificare (identificarea se poate baza doar pe datele pe care Operatorul de date le deține despre dvs.), iar reclamațiile dvs. privind gestionarea datelor vor fi disponibile în contul de e-mail al operatorului de date în perioada specificată pentru reclamații. În cazul în care ați fost clientul nostru și doriți să vă identificați cu scopuri de reclamație sau garanție, vă rugăm să furnizați codul de comandă pentru identificare. Folosind acest cod, vă putem identifica ca și client.

 

Operatorul de date va răspunde la reclamațiile legate de gestionarea datelor în termen de cel mult 30 de zile.

 

Dreptul de a retrage consimțământul

 

Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul pentru gestionarea datelor în orice moment, în acest caz datele furnizate vor fi șterse din sistemele noastre. Cu toate acestea, vă rugăm să rețineți că în cazul unei comenzi neîndeplinite, retragerea consimțământului poate conduce la neîndeplinirea livrării. În cazul în care achiziția a fost deja efectuată, în conformitate cu regulile contabile, nu vom putea șterge informațiile dvs. de facturare din sistemele noastre, totodată dacă dvs. ne datorați, pe baza unui interes legitim de recuperare a creanței, putem gestiona datele dvs. chiar și în cazul retragerii consimțământului.

 

 

Dreptul de acces la datele cu caracter personal

 

Aveți dreptul de a primi feedback de la Operatorul de date referitor la procesarea datelor dvs. personale, și în cazul în care datele sunt procesate, aveți dreptul de:

 

 • a primii acces la datele personale procesate și
 • a fi informat de către Operatorul de Date cu privire la următoarele informații:
  • scopurile gestionării datelor;
  • categoriile datelor procesate;
  • informații despre destinatarii sau categoriile de destinatari către care datele cu caracter personal au fost sau vor fi comunicate de către Operatorul de date;
  • perioada prevăzută pe parcursul căreia datele cu caracter personal vor fi stocate, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea acestei perioade;
  • dreptul dvs. de a solicita Operatorului de date să rectifice, să șteargă sau să restricționeze prelucrarea datelor cu caracter personal iar pe baza unui interes legitim dreptul de a vă opune prelucrării acestor date cu caracter personal;
  • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
  • în cazul în care datele nu au fost colectate de la dvs., toate informațiile disponibile despre sursa acestora;
  • procesul deciziilor automate (dacă a fost utilizată o astfel de procedură), inclusiv procesul de profilare și, cel puțin în aceste cazuri, asigurarea unor informații ușor de înțeles despre logica utilizată și semnificația unei astfel de prelucrări de date menționând consecințele acestora;

 

Scopul exercitării dreptului poate fi stabilirea și verificarea legalității prelucrării datelor, prin urmare, în cazul unor cereri multiple de informații, operatorul de date poate percepe o taxă echitabilă pentru furnizarea informațiilor.

 

Accesul la datele cu caracter personal este asigurat de către Operatorul de date prin trimiterea datelor personale și a informațiilor procesate prin e-mail după identificarea dvs. Dacă aveți un cont înregistrat pe pagina noastră, vă vom oferi acces, astfel încât să puteți vizualiza și verifica informațiile personale pe care le gestionăm despre dvs., conectându-vă la contul dvs. de utilizator.

 

Vă rugăm să indicați în cererea dvs. dacă solicitați acces la date cu caracter personal sau dacă solicitați informații despre gestionarea datelor.

 

 

Dreptul la rectificare

 

Aveți dreptul de a solicita Operatorului de date corectarea imediată a datelor dvs. personale inexacte.

 

Dreptul de a restricționa prelucrarea

 

Aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor personale dacă se îndeplinește oricare dintre următoarele cazuri:

 

 • contestați acuratețea datelor cu caracter personal, în acest caz restricția se aplică doar pe perioada de timp care permite operatorului de date să verifice exactitatea datelor cu caracter personal, dacă datele exacte pot fi stabilite imediat, restricția nu se aplică;
 • prelucrarea este ilegală, dar pentru anumite motive vă opuneți ștergerii datelor (de exemplu, datele sunt importante pentru aplicarea unei cereri legale), deci nu solicitați ștergerea datelor, ci în schimb solicitați o restricție privind utilizarea acestora;
 • Operatorul de date nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării desemnate a datelor, dar dvs. solicitați aceste date pentru a depune, a aplica sau a proteja cereri legale;
 • v-ați opus prelucrării datelor, dar interesul legitim al Operatorului de date poate justifica prelucrarea acestora. În acest caz, până când nu se stabilește dacă motivele legitime ale Operatorului de date au prioritate față de motivele dvs., prelucrarea datelor trebuie restricționată.

 

În cazul în care prelucrarea datelor este restricționată, aceste date cu caracter personal, cu excepția stocării acestora, pot fi prelucrate numai cu acordul persoanei vizate sau în scopul introducerii, executării sau protejării revendicărilor legale, protejării drepturilor altei persoane fizice/juridice sau în interesul public important al Uniunii sau al unui stat membru.

 

Operatorul de date vă va informa în avans (cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de ridicarea restricției) despre ridicarea restricției de gestionare a datelor.

 

Dreptul persoanei vizate de a ștergere datele personale

 

Aveți dreptul de a cere Operatorului de date să vă șteargă datele personale fără întârzieri nejustificate, în cazul în care există oricare dintre următoarele motive:

 

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare în scopul desemnat al colectării acestora sau Operatorul de date le-a prelucrat într-un alt mod;
 • vă retrageți consimțământul și nu există nici-un alt temei legal pentru prelucrare;
 • pe baza unui interes legitim vă opuneți prelucrării datelor și nu există nici-un motiv legitim primordial în prelucrarea datelor;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal de către Operatorul de date iar acest fapt a fost stabilit pe baza unei reclamații;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a îndeplini o obligație legală în temeiul legislației Uniunii sau a statelor membre, aplicabile Operatorului de date.

 

În cazul în care, din orice motiv legal, Operatorul de date a dezvăluit datele dvs. cu caracter personal și este obligat să le șteargă pe baza oricărui motiv prezentate mai sus, acesta va lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, luând în considerare tehnologia disponibilă și costurile de implementare, pentru a informa alți Operatori de date despre solicitarea dvs. referitoare la ștergerea linkurilor către datele cu caracter personal în cauză, sau al oricărei copii a acestor date.

 

Ștergerea nu se aplică dacă este necesară prelucrarea datelor:

 

 • în scopul exercitării dreptului la libertatea de exprimare și informare;
 • pentru îndeplinirea obligației prevăzute de legislația UE sau a statelor membre de a prelucra date cu caracter personal (cum ar fi procesarea datelor de facturare, deoarece păstrarea facturii este prevăzută de lege), sau pentru îndeplinirea unei sarcini de interes public sau exercitarea autorității oficiale încredințată Operatorului de date;
 • pentru depunerea, validarea sau protejarea revendicărilor legale (de exemplu, dacă Operatorul de date are o revendicare împotriva dvs. și încă nu ați îndeplinit-o, sau există în proces o reclamație a consumatorului privind prelucrarea datelor).

 

Dreptul de a se opune

 

Aveți dreptul de a vă opune oricând, din motive legate de propria situație, la prelucrarea de drept a datelor dvs. personale. În acest caz, datele cu caracter personal nu pot fi prelucrate în continuare, cu excepția cazului în care prelucrarea este justificată de motive legitime și are prioritate față de interesele, drepturile și libertățile dvs. sau îmbunătățește transmiterea, executarea sau protecția cererilor legale.

 

În cazul în care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate în scopul achiziției directe, aveți dreptul de a vă opune oricând la prelucrarea datelor cu acest scop, inclusiv profilarea, dacă aceasta are ca scop achiziția directă. Dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în scopul achiziției directe, datele nu mai pot fi prelucrate în acest scop.

 

Dreptul la portabilitatea datelor

 

În cazul în care prelucrarea datelor se efectuează în mod automat sau se bazează pe consimțământul dvs. voluntar, aveți dreptul de a solicita toate datele pe care le-ați furnizat Operatorul de date, iar acesta trebuie să pună la dispoziția dvs. datele în format xml, JSON sau csv. Dacă din punct de vedere tehnic este posibil puteți solicita Operatorului de date să transfere datele în acest format către un alt Operator de date.

 

Luarea deciziilor în mod automat

 

Aveți dreptul de a nu fi implicat într-o decizie (inclusiv profilarea) bazată exclusiv pe prelucrarea automată a datelor care ar avea efect juridic asupra dvs., sau vă va afecta într-o măsură similară. În astfel de cazuri, Operatorul de date va lua măsurile adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele legitime ale persoanei vizate, inclusiv dreptul de a solicita intervenția umană din partea Operatorului de date, de a-și exprima opiniile și de a obiecta cu privire la decizia respectivă.

 

Cele de sus nu se aplică în cazul în care decizia:

 • este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și operatorul de date;
 • este posibilă din punct de vedere al legislației UE sau a statelor membre aplicabile Operatorului, care stabilește măsuri adecvate pentru a vă proteja drepturile, libertățile și interesele legitime;
 • se bazează pe consimțământului exprimat de către dvs.
Înregistrarea în registrul de confidențialitate

În conformitate cu prevederile legii privind dreptul la autodeterminare informațională și libertatea informației Operatorul de date era nevoit să raporteze anumite prelucrări de date registrului de protecție a datelor. Această obligație de notificare a încetat în data de 25 mai 2018.

 

Măsuri de securitate a datelor

 

Operatorul de date declară că a luat măsuri de securitate adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, divulgării, ștergerii sau distrugerii, precum și distrugerii și deteriorării accidentale ale datelor, devenind inaccesibile din cauza modificărilor tehnologiei utilizate.

 

Operatorul de date va depune toate eforturile pentru a se asigura că operatorii săi de date iau măsurile adecvate de securitate a datelor atunci când lucrează cu datele dvs.

 

 

Posibilități de recurs

 

În cazul în care considerați că Operatorul de date a încălcat orice prevedere legală privind prelucrarea datelor, sau nu a respectat una dintre cererile prevăzute, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea Informației poate iniția o procedură de investigație pentru a pune capăt prelucrării ilegale presupuse a datelor (adresa de corespondență: 1363 Budapesta, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

 

Vă informăm că în cazul încălcării dispozițiilor legale privind prelucrarea datelor, sau dacă operatorul de date nu a respectat unele prevederi, puteți iniția un proces în instanță împotriva Operatorului de date.

 

Informații referitoare la modificarea gestionării datelor

 

Operatorul de date își rezervă dreptul de a modifica aceste informații de gestionare a datelor într-un mod care nu afectează scopul și baza legală a gestionării datelor. Utilizând site-ul web după ce modificarea intră în vigoare, acceptați informațiile modificate referitoare la gestionarea datelor.

 

În cazul în care Operatorul de date dorește să efectueze o prelucrare suplimentară a datelor cu alt scop decât cel al colectării acestora, acesta vă va informa cu privire la scopul prelucrării datelor și vă v-a aduce la cunoștință informațiile de mai jos înainte de prelucrarea datelor:

 • durata stocării datelor cu caracter personal, sau dacă acest lucru nu este posibil, criteriile pentru determinarea duratei;
 • dreptul de a solicita operatorului de date accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc și de a obiecta la prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul prelucrării datelor pe baza unui interes legitim și de a solicita portabilitatea datelor în caz de prelucrare a datelor pe baza consimțământului sau a relației contractuale dreptul la justiție; în cazul prelucrării datelor bazate pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment
 • în cazul prelucrării datelor bazate pe consimțământ, vă puteți retrage consimțământul în orice moment
 • dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere;
 • furnizarea de date cu caracter personal are la bază o lege, o obligație contractuală, sau o condiție prealabilă pentru încheierea unui contract, totodată vă informează dacă sunteți obligat să furnizați date cu caracter personal și care pot fi consecințele posibile în cazul în care nu se furnizează aceste date;
 • procesul deciziilor automate (dacă a fost utilizată o astfel de procedură), inclusiv procesul de profilare și, cel puțin în aceste cazuri, asigurarea unor informații ușor de înțeles despre logica utilizată și semnificația unei astfel de prelucrări de date menționând consecințele acestora;

 

Prelucarea datelor poate începe doar dacă aceste informații sunt aduse la cunoștința dvs., iar dacă baza legală a prelucrării datelor este consimțământul, pe lângă aceste informații, trebuie să vă exprimați consimțământul și la prelucrarea datelor.

 

Acest document conține toate informațiile relevante de gestionare a datelor legate de funcționarea magazinului web în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor numărul 2016/679 al Uniunii Europene (denumit în continuare: Regulamentul GDPR) și CXII din 2011.tv. (în continuare: Infotv.).